аманд

 • 141оиладӯст — [عائله دوستي] марди ба хонаводааш алоқаманд, дилбаста ба хонавода …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 142пайванд — I [پيوند] асоси замони ҳозира аз пайвастан II [پيوند] 1. ҳамбаст, пайваст, иттисол, васл, пайвастагӣ 2. алоқа, муносибат; пайванд буридан а) тарки муносибат (алоқа) кардан; б) аз хешу табор даст кашидан 3. хешу табор, наздик; хешу пайвандон 4.… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 143рафтуомад — [رفت وآمد] равуой, рафтан ва омадан, дӯстӣ, наздикӣ; рафтуомад доштан (кардан) алоқаманд будан, муносибати дӯстӣ доштан, ҳамнишин будан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 144сиёсатмадор — [سياستمدار] аҳли сиёсат, алоқаманд ба корхои сиёсӣ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 145система — [سيستيمه] ю 1. тартиби муайяни дар ҷобаҷогузорӣ ва алоқаи ҷузъҳои чизе; ба система даровардан ба як тартиби муайян даровардан 2. тартиб, низом, сохт, тарзи идора кардан, сохти ҷамъиятӣ, шакли тартиботи ҷамъиятӣ; системаи буржуазӣ, системаи кӯҳна …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 146тааллуқ — [تعلّق] а 1. алоқамандӣ, вобастагӣ; дилбастагӣ; тааллуқ доштан нисбат доштан, дахлдор будан, аз они касе будан 2. ҷузви амволи касе будан 3. вобаста будан ба умури моддӣ ва дунёие, ки ба чизе монеъ аст …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 147тоз — I [تاز] асоси замони ҳозира аз тохтан, тозидан; амр ба давидан II [تاز] шакли кӯтоҳшудаи тоза III [تاز] тохт, дав; тозу дав; дар този асп асп тозондан, асп давондан; ба тоз тозон, давон IV [تاز] кит. ниёи бу …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 148уқёнусшиносӣ — [اقيانوس شناسي] 1. як соҳаи фани ҷуғрофияи табиӣ, ки ба омӯхтани хусусияти физикӣ ва қонунияти химиявии муҳити обии уқёнусҳо дар алоқамандӣ бо ҳаво, хушкӣ ва ғ. машғул аст, океанография 2. маҷмӯи илмҳое, ки ҷараёнҳои физикӣ, химиявӣ, геологӣ ва… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 149умр — [عمر] а 1. муддати зиндагӣ ва дар ҳаёт будан ( и инсон, ҳайвон ва ашёи дигар); ҳаёт, зиндагӣ; даври мавҷудият: умри дароз (дидани касе ё талабидан ба касе): дар умраш, дар охири умр, то охири умр, умраш кӯтоҳ будааст 2. умрҳо, муддатҳо, замони… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 150фарҳангдӯст — [فرهنگ دوست] 1. дӯстдори илму донишу фарҳанг 2. алоқаманд ба баланд бардоштани сатҳи фарҳангии мардум ва ҷомеа, фарҳангпарвар …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 151фарҳангдӯстӣ — [فرهنگ دوستي] дӯстдорӣ ва алоқамандӣ ба илму маърифат, фарҳангпарварӣ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 152ҳамбаста — [هم بسته] дорои як таркиб; вобаста бо ҳам; алоқаманд …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 153шарт — [شرط] а 1. қарор, паймон, аҳд, қавлу қарор: шарт бастан қавлу қарор кардан 2. лозим шумурдан ва алоқаманд гардидани чизе ба чизе; шарт будан лозим будан, зарур дониста шудан; шарт мондан иҷрои қарору аҳди худро пеш гузоштан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 154ИОНАТ — [лат. Ionatus] (VII в.), св. (пам. зап. 3 авг.), аббат мон ря Мархианы (ныне Маршьен, Франция). Об И. упоминается в Житии св. Риктруды (BHL, N 7247), составленном в 907 г. агиографом и муз. теоретиком Хукбальдом из Эльнона (ныне Сент Аман лез О) …

  Православная энциклопедия

 • 155АВДАЛЬД — св. см. Аманд, Луций, Александр …

  Православная энциклопедия

 • 156ДЕЛЬФИН — [лат. Delphinus] († между 401 405), св. (пам. зап. 24 дек., в Бордо 30 дек.), еп. г. Бурдигала (совр. Бордо, Франция). Д. принял участие в Соборе в Цезаравгусте (совр. Сарагоса, Испания), осудившем ересь Присциллиана (383). Присциллиан, став… …

  Православная энциклопедия

 • 157ИДУБЕРГА — [лат. Iduberga] (592 8.05.652, мон рь Нивелла (Невигелла), ныне Нивель, Бельгия), св. (пам. зап. 8 мая и 5 нояб.), основательница мон ря Нивелла, жена майордома Австразии Пипина Старшего (580 640), мать святых Гертруды Нивельской и Бегги… …

  Православная энциклопедия

 • 158МАНГОЛЬД — 1) Вильгельм, род. 19 нояб. 1796 в Дармштадте, ум. там же 23 мая 1875, ученик своего отца, придв. капельмейстера Георга М. (1767–1835), Ринка и аббата Фоглера, а в 1815–18 ученик Керубини в парижской консерв. В 1825–58 был придв.… …

  Музыкальный словарь Римана